Wertykulacja i aeracja trawników

Aby trawnik utrzymać w dobrej kondycji, potrzebnych jest wiele zabiegów. Wertykulacja i aeracja są  jednymi z podstawowych czynności które należy przeprowadzać.

Wertykulacja to zabieg pielęgnacyjny polegający na regeneracji murawy. Polega na nacinaniu wierzchniej warstwy darni w odstępach 2-3cm na gł. do 1,5cm tzw. wertykulatorem. Zalecane są dwa terminy wykonania tego zabiegu, wczesno-wiosenny (przed ruszeniem wegetacji) i późno-letni. Jednak zazwyczaj przeprowadza się taką czynność na wiosnę. Wertykulacja powoduje usunięcie resztek obumarłych i chorych traw które zalegając w glebie tworzą zwartą, nieprzepuszczalną dla powietrza i wody warstwę (zwaną filcem lub pleśnią). Wertykulacja pobudza trawę do krzewienia oraz do tworzenia nowych pędów. Czynność ta powoduje usunięcie częściowe lub całkowite mchów z trawnika, zwłaszcza w początkowym etapie ich ekspansji. Zapobiega też lub ogranicza powstawaniu chorób grzybowych. Na bardziej zniszczonych trawnikach wertykulację warto połączyć z podsiewem mieszanką do renowacji trawników. Bezpośrednio po nacięciu i oczyszczeniu wierzchniej warstwy gleby należy wysiać ok. 2kg. mieszanki na 100m2 i wprowadzić nasiona w utworzone bruzdy, np. za pomocą odwróconych do góry zębami grabi do liści. Wertykulację i podsiew można uzupełnić rozprowadzeniem gruboziarnistego piasku tworząc warstwę o gr. 3mm. Piasek poprawi warunki krzewienia odrastających traw i ochroni nasiona przed wysychaniem. Ważne aby po wiosennej wertykulacji rozsypać na trawnik nawozy wieloskładnikowe.

Aeracja polega na wykonaniu licznych kanałów (nakłuć) umożliwiających napowietrzenie profilu gleby do głębokości, w której rozrasta się główna masa korzeniowa traw. Czynność ta w mniejszym stopniu wpływa na kondycję i estetykę trawnika dlatego może być wykonana w dowolnym terminie. Liczba pojedynczych nakłuć powinna wynosić 150 do 250 na 1m2.  Do wykonania aeracji można użyć walca z kolcami. Na małych powierzchniach używa się wideł szerokozębnych lub nakładek z kolcami na obuwie.