Zakładanie trawnika

Przed założeniem trawnika należy dokładnie zaplanować pracę i podzielić ją na poszczególne etapy.

Podstawową sprawą jest wyznaczenie miejsca i obszaru trawnika oraz wybór metody jego zakładania, czy będzie z siewu czy z rolki. Następnie należy rozważyć czy konieczne będą dodatkowe rozwiązania, np. ułożenie systemu automatycznego nawadniania lub siatki przeciw kretom. Ostatni etap to wyznaczenie obszaru, przygotowanie gleby i zasianie. Najczęściej o lokalizacji trawnika decyduje kształt, wielkość i zagospodarowanie działki. Główna część trawnika powinna być połączona z tarasem lub wejściem na działkę. Ważnym czynnikiem jest planowane użytkowanie, większy trawnik przydaje się do wypoczynku i zabaw dzieci, murawa o funkcji ozdobnej może być mniejsza. Starajmy się unikać zakładania wielu małych powierzchni, gdyż to utrudnia późniejszą pielęgnację. Decydującym czynnikiem przy wyborze sposobu zakładania murawy są środki jakimi dysponujemy. Trawnik z rolki zawsze będzie dużo droższy od trawnika z siewu. Pierwszą metodę można w znacznym stopniu stosować na małych powierzchniach lub gdy zależy nam na czasie, tj. kiedy chcemy mieć szybko zieloną murawę. Sposób przygotowania gleby zależy od metody zakładania trawnika. Zawsze należy zrobić to jak najstaranniej. Pracę zaczynamy od uporządkowania terenu, usuwamy wszelkiego rodzaju śmieci, pozostałości po drzewach i krzewach, chwasty oraz kamienie. Po uprzątnięciu terenu warto sprawdzić kwasowość gleby (pH). Trawy preferują pH 5,6-6,5. Zarówno zbyt niska, jak i zbyt wysoka wartość pH jest niekorzystna dla roślin. Kwaśna ziemia wymaga zwapnowania, najlepiej użyć do tego celu dolomitu. Trawnik wymaga dobrze przygotowanej powierzchni, aby taką uzyskać trzeba starannie przekopać glebę na głębokość ok. 20 cm. Na małym terenie można to zrobić szpadlem, jednak jeśli teren jest duży najlepiej skorzystać z glebogryzarki. Jeśli gleba pod trawnik jest lekka zasilamy ją nawozem organicznym, ziemią próchniczą lub odkwaszonym torfem, można również zastosować gotowe podłoże pod trawnik, ale to spory koszt. Struktura gleby ciężkiej często wymaga rozluźnienia. Najłatwiej uzyskać to dodając piasek, dodatkowo poprawi się jej zdolność do odprowadzania wody z wierzchniej warstwy. Po przekopaniu podłoża cały teren dokładnie równamy a następnie wałujemy. Czynność tę wykonujemy dwa razy, drugi raz pod kątem w stosunku do pierwszego wałowania. Gleba powinna być na tyle ubita aby podczas chodzenia nie zapadać się w niej, będzie to miało znaczenie przy sianiu, dzięki temu unikniemy powstania dołków. W miejscu gdzie krety stanowią realne zagrożenie, warto pomyśleć o montażu siatki. Należy zebrać wierzchnią warstwę ziemi na głębokość ok. 10cm, rozłożyć siatkę i ponownie nanieść ziemię.
Można również rozważyć założenie nawodnienia. Gdy teren jest już wstępnie przygotowany, rozkładamy elementy nawodnienia zgodnie z projektem. Montaż nawodnienia na tym etapie pozwala uniknąć szkód, które powstałyby podczas prac gdybyśmy w przyszłości chcieli nawodnienie na istniejącym już trawniku.
Zależnie od roli jaką będzie spełniał trawnik i warunków klimatycznych wybieramy odpowiednią mieszankę traw: reprezentacyjne, odporne na deptanie, do miejsc nasłonecznionych, zacienionych, odporne na suszę, inne. Bezpośrednio przed siewem ziemię należy przegrabić. Nasiona wysiewamy krzyżowo, możemy siać ręcznie lub używając siewnika do trawy. Po zakończeniu siewu nasiona przykrywamy zagrabiając elastycznymi grabiami, następnie teren wałujemy i podlewamy.

Układanie trawnika z rolki.
Pasy trawy układamy na przygotowany teren z przesunięciem w tak zwaną cegiełkę. Układając kolejne rolki, krawędzie dociskamy do siebie. Po ułożeniu i wykończeniu krawędzi trawnik wałujemy i solidnie podlewamy. Unikamy chodzenia przez ok. 2 tygodnie.