Różnorodny świat roślin w Arboretum Bolestraszyce

Arboretum Bolestraszyce znajduję się 7 km. od Przemyśla.

Istotą tego ogrodu jest wielkie bogactwo gatunków i form roślinnych, tak zachowanych w historycznej kompozycji, jak i nasadzeń współczesnych. Tę różnorodność świata roślinnego znakomicie uzupełnia i eksponuje zróżnicowane ukształtowanie terenu w naturalnych formach krajobrazowych i pozostałościach zniwelowanych fortyfikacji ziemnych, czyniąc ogród Bolestraszycki jednym z najatrakcyjniejszych założeń krajobrazowych w regionie.