Marzec w ogrodzie

 • przystępujemy do sprzątania ogrodu po zimie
 • przygotowujemy trawnik: grabimy, wertykulujemy, aerujemy, nawozimy, wałujemy, dosiewamy
 • wycinamy uschnięte części bylin i traw ozdobnych
 • jeżeli podczas dnia utrzymuje się dodatnia temperatura rozchylamy lub usuwamy okrycia roślin
 • formujemy drzewa i krzewy
 • prześwietlamy jabłonie, grusze, śliwy, znacznie  przycinamy  duże drzewa
 • na koniec miesiąca możemy zacząć sadzić nowe drzewka i krzewy
 • różom, hortensjom krzewiastym i pięciornikom skracamy zeszłoroczne przyrosty, a pozostałym gatunkom usuwamy tylko stare gałęzie
 • wysiewamy na murawę nawozy mineralne o przedłużonym działaniu
 • pod koniec miesiąca można siać trawę na zakładanym trawniku
 • przygotowujemy glebę pod przyszły warzywnik
 • zasilamy nawozem rośliny cebulowe
 • rozmnażamy wrzosy i wrzośce
 • przygotowujemy i nawozimy podłoże pod nowe krzewy róż
 • tniemy czarne porzeczki
 • zasilamy drzewa, krzewy i truskawki