Styczeń w ogrodzie

  • strącamy śnieg z roślin iglastych
  • sprawdzamy zimowe okrycia roślin
  • wycinamy stare drzewa i krzewy
  • w zbiornikach z rybami pilnujemy aby w czasie mrozów wykonać przeręble
  • dokarmiamy ptaki
  • w nowych posesjach planujemy układ ogrodu – alejki, trawnik, rośliny, itp.